Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 365/KH-UBND 29/09/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về nguời cao tuổi giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 1910/QĐ-UBND 15/09/2022 Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội
3 334/KH-UBND 05/09/2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 43-QĐ/BCĐ 15/07/2022 Quyết định phê duyệt danh sách, phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đợt 6) và điều chỉnh danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố đã phê duyệt đợt 1, đợt 2
5 26-QĐ/BCĐ 28/06/2022 Quyết định phê duyệt danh sách, phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đợt 5) và điều chỉnh danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố đã phê duyệt đ ợt 1, đợt 2
6 486/QĐ-UBND 01/03/2022 Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7 41/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định cấp kinh phí mừng thọ người cao tuổi và quà tết cho đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022
8 1751/UBND-NC1 26/03/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
9 01/2021/QĐ-UBND 19/01/2021 Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng
10 5485/UBND-TH1 17/08/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP
11 271 /KH-UBND 09/07/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện đề án Phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
12 231 /KH-UBND 26/06/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế trong tình hình mới
13 3168 /UBND-VX1 20/05/2020 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
14 2669 /UBND-VX1 27/04/2020 triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
15 153 /UBND-VX1 27/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16 2431 /UBND-VX1 16/04/2020 tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
17 125/TB-UBND 08/04/2020 về thời gian làm việc mùa hè, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
18 1652/UBND-NC1 20/03/2020 tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid - 19
19 1463/ UBND-VX1 15/03/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn mới
20 72 /KH-UBND 13/03/2020 KẾ HOẠCH Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025
21 49 /KH-UBND 03/03/2020 Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
22 35 /KH-UBND 20/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác CCHC nhà nước năm 2020
23 20/CTr-UBND 20/01/2020 CHƯƠNG TRÌNH Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
24 8544 /UBND-VX1 24/12/2019 đề nghị cho ý kiến vào Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường trung cấp, trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25 4136/QĐ-UBND 23/12/2019 Tiếp nhận công chức không qua thi
26 3877/ QĐ-UBND 02/12/2019 Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc
27 4376 /UBND-VX1 03/07/2019 triển khai Quyết định số 736/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
28 21/QĐ-HĐGDQPAN 26/03/2019 Về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
29 358/KH-UBND 05/11/2018 Kế hoạch Vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghi quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
30 348/KH-UBND 03/10/2018 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
  1 2 3 4 5
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022...
 • Công văn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN...
 • Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo thuộc CHương trình mục tiêu...
 • QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 3/2022
 • Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3/2022
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về nguời cao...
 • Công văn đề nghị báo giá
 • Công văn đề nghị báo giá
 • QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
 • Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận vào...
 • Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm...
 • báo cáo kết quả xác minh và trả lời đơn thư kiến nghị của Công dân
 • Công văn chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2022
 • QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm Quà thắp...
 • Quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội...
 • Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách nhà...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: