Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1751/UBND-NC1 26/03/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
2 01/2021/QĐ-UBND 19/01/2021 Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng
3 5485/UBND-TH1 17/08/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP
4 271 /KH-UBND 09/07/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện đề án Phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
5 231 /KH-UBND 26/06/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế trong tình hình mới
6 3168 /UBND-VX1 20/05/2020 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
7 2669 /UBND-VX1 27/04/2020 triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
8 153 /UBND-VX1 27/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 2431 /UBND-VX1 16/04/2020 tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10 125/TB-UBND 08/04/2020 về thời gian làm việc mùa hè, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
11 1652/UBND-NC1 20/03/2020 tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid - 19
12 1463/ UBND-VX1 15/03/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn mới
13 72 /KH-UBND 13/03/2020 KẾ HOẠCH Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025
14 49 /KH-UBND 03/03/2020 Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
15 35 /KH-UBND 20/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác CCHC nhà nước năm 2020
16 20/CTr-UBND 20/01/2020 CHƯƠNG TRÌNH Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
17 8544 /UBND-VX1 24/12/2019 đề nghị cho ý kiến vào Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường trung cấp, trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18 4136/QĐ-UBND 23/12/2019 Tiếp nhận công chức không qua thi
19 3877/ QĐ-UBND 02/12/2019 Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc
20 4376 /UBND-VX1 03/07/2019 triển khai Quyết định số 736/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
21 21/QĐ-HĐGDQPAN 26/03/2019 Về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
22 358/KH-UBND 05/11/2018 Kế hoạch Vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghi quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
23 348/KH-UBND 03/10/2018 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
24 5735 /UBND-KGVX 19/09/2018 V/v tăng cường quản lý mô hình thí điểm đào tạo trình độ trung cấp nghề cho học sinh trung học phổ thông
25 5204/UBND-KGVX 29/08/2018 V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2018
26 256/ KH-UBND 03/08/2018 Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020
27 4163/UBND-KGVX1 13/07/2018 V/v thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
28 4029/ UBND-KGVX1 06/07/2018 V/v giao góp ý (lần 2) Dự thảo Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020
29 11 /CT-UBND 06/07/2018 CHỈ THỊ Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
30 3638 /UBND-NL 21/06/2018 triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác khắc phục sự cố môi trường
  1 2 3 4 5
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
 • Thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại...
 • Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021
 • Tuyển dụng viên chức năm 2021
 • V/v hướng dẫn triển khai công tác điều dưỡng NCC với cách mạng năm...
 • Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
 • hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội...
 • Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và...
 • Về việc bổ nhiệm cán bộ
 • khẩn trương hoàn thiện cập nhật dữ liệu, đưa vào khai thác, sử...
 • đôn đốc cập nhật cơ sở dữ liệu về GDNN (lần 2)
 • Về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, phát ngôn, cung...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: