Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Chương trình công tác

Chương trình công tác tháng 07/2020

Đăng ngày 03-07-2020 11:39
121 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện tốt chương trình công tác, các chủ trương, chính sách, nghị quyết trên các lĩnh vực; các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020; - Tập trung chỉ đạo rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng còn lại để thực hiện hỗ trợ kịp thời theo Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; - Chỉ đạo các cơ sơ giáo dục nghề nghiệp tổ chức hoạt động đào tạo nghề theo kế hoạch; - Triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh - liệt sỹ theo kế hoạch; - Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chính sách, chương trình giảm nghèo; - Tổ chức Hội nghị ĐHTT; Tổng kết đánh giá Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020; - Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; - Kiện toàn tổ chức, bộ máy, luân chuyển vị trí công tác; Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các TTHC, đơn thư, khiếu nại của công dân và các nhiệm vụ thường xuyên khác, cụ thể như sau:

. . . . .
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với...
 • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng...
 • Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các...
 • tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao...
 • quyet dinh chi dao cua thu tuong
 • báo cáo đối tượng đủ điều kiện được điều dưỡng năm 2022
 • Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử
 • Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp...
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: