Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Chương trình công tác
Chương trình công tác tháng 02/2020

Chương trình công tác tháng 02/2020

03-03-2020
1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo:
Chương trình công tác tháng 01/2020

Chương trình công tác tháng 01/2020

06-01-2020
Tải chương trình công tác tháng 01/2020 tại đây
Chương trình công tác tháng 12

Chương trình công tác tháng 12

08-12-2019
Các công việc cần tập trung chỉ đạo trong tháng 12/2019
Chương trình công tác tháng 11

Chương trình công tác tháng 11

08-11-2019
Các công việc cần tập trung chỉ đạo:
Chương trình công tác tháng 10

Chương trình công tác tháng 10

08-11-2019
Các công việc cần tập trung chỉ đạo
Chương trình công tác tháng 8

Chương trình công tác tháng 8

06-08-2019
Căn cứ vào kế hoạch năm 2019, Sở LĐTBXH ban hành chương trình công tác tháng 8 như sau:
Chương trình công tác tháng 7

Chương trình công tác tháng 7

18-07-2019
1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo: - Làm việc với Ban VH- XH, Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định các nghị quyết kỳ họp thứ X; hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo nghị quyết báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình kỳ họp thứ X; tổng hợp trả lời ý kiến cử tri, trả lời chất vấn và các nội dung phục vụ kỳ họp....
Chương trình công tác tháng 5

Chương trình công tác tháng 5

07-05-2019
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Sở LĐTBXH ban hành chương trình công tác tháng 5 như sau
Chương trình công tác tháng 4

Chương trình công tác tháng 4

08-04-2019
Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2019, Sở Lao động Thưuơng binh và Xã hội xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4 của Sở như sau:
Chương trình công tác tháng 3

Chương trình công tác tháng 3

12-03-2019
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chương trình công tác tháng 3 Sở LĐTBXH thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

Chương trình công tác tháng 2 năm 2019

18-02-2019
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Sở LĐTBXH triển khai kế hoạch tháng 2 với các nội dung sau:
 Chương trình công tác tháng 9

Chương trình công tác tháng 9

31-08-2018
Chương trình công tác tháng 9
Chương trình công tác tháng 8

Chương trình công tác tháng 8

31-07-2018
Chương trình công tác tháng 8
Chương trình công tác tháng 3 năm 2018

Chương trình công tác tháng 3 năm 2018

25-06-2018
Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
  0 1 2
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với...
 • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng...
 • Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các...
 • tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao...
 • quyet dinh chi dao cua thu tuong
 • báo cáo đối tượng đủ điều kiện được điều dưỡng năm 2022
 • Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử
 • Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp...
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: