Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Giáo dục nghề nghiệp

Hà Tĩnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đăng ngày 22-01-2019 15:12
63 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Với nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà,năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 20,8%, trong đó lĩnh vực nông nghiệp tăng 5,9%, công nghiệp và xây dựng tăng 48,9%, dịch vụ tăng 6,5%, tu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, tương đương 2.217 USD ( bình quân chung cả nước là 2.540 USD). Hà Tĩnh hiện có dân số gần 1,3 triệu người, trong đó số lao động trong độ tuổi chiếm trên 56%, số lao động hàng năm tăng bình quân từ 12- 13 nghìn người. Các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng thị trương, phát triển sản xuất, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động. Đặc biệt, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đưa lò cao số 2 vào vận hành ổn định, đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của tỉnh, tạo việc làm cho hơn 7.700 lao động (cả lao động trong tỉnh và ngoài tỉnh) với mức thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, toàn tỉnh thành lập mới 1.017 doanh nghiệp, vừa tạo động lực phát triển phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tác giả bài viết: Nguyễn Trí Lạc - UV BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ
. . . . .
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với...
 • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng...
 • Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các...
 • tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao...
 • quyet dinh chi dao cua thu tuong
 • báo cáo đối tượng đủ điều kiện được điều dưỡng năm 2022
 • Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử
 • Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp...
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: