Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi :
Hiện tại có bao nhiêu xã trên địa bàn huyện đã về đích NTM
Người hỏi: Phan Quang Trung (Ngày hỏi:08/09/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Phòng VH-TT huyện Đức Thọ Ngày trả lời: 08/09/2018

Xin được trả lời cho ông/bà như sau: Hiện tại trên địa bàn huyện đã có ... xã về đích NTM lộ trình từ năm ....


[Trở lại]
  • nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa...
  • Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ,...
  • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
  • quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho...
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với...
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng...
  • Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các...
  • tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao...
  • quyet dinh chi dao cua thu tuong
  • báo cáo đối tượng đủ điều kiện được điều dưỡng năm 2022
  • Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử
  • Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp...
  • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
  • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
  • Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có...
  • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
  • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
  • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
  • Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục...
  • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: