Từ ngày : 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 • Thứ 2 Ngày 20/03/2023

  8:30 tại Khách sạn Eagle

  Hội thảo Giới thiệu, xác đinh địa bàn và xây dựng kế hoạch hoạt động Dự án Truyền thông PC mua bán người và nô lệ thời hiện đại (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng TE-PCTNXH
  13:30 tại Hội trường Trung tâm Công tác xã hội

  Dự Đại hội Công đoàn Trung tâm Công tác xã hội

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; các PGĐ; Đ/c Hà - TP BTXH; Đ/c Lựu - PTP GDNN-BĐG
 • Thứ 3 Ngày 21/03/2023

  8:30 tại Khách sạn Eagle

  Hội thảo Giới thiệu, xác đinh địa bàn và xây dựng kế hoạch hoạt động Dự án Truyền thông PC mua bán người và nô lệ thời hiện đại

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng TE-PCTNXH
  9:00 tại Hội trường tầng 3 Sở Ngoại vụ

  Làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Pháp nhân công ích lao động quốc tế (I.P.M) Nhật Bản

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ
  10:00 tại

  Tham gia khảo sát thực tế cùng Đoàn công tác của Tập đoàn FPT tại một số địa điểm

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ; Phòng GDNN-BĐG
  13:45 tại Hội trường tầng 3 Sở Lao động - TBXH

  Dự làm việc với đại diện Tập đoàn FPT và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; các PGĐ; các thành phần theo GM số 17/GM-SLĐTBXH ngày 17/3/2023
 • Thứ 4 Ngày 22/03/2023

  8:00 tại TT Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

  HN gặp mặt cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn; bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
 • Thứ 5 Ngày 23/03/2023

  8:00 tại Hội trường KS Bình Minh

  Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết CS TGXH và cơ sở dữ liệu đối tượng BTXH (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; Đ/c Dũng - PGĐ; các thành phần theo GM số 14/GM-SLĐTBXH ngày 13/3/2023
 • Thứ 6 Ngày 24/03/2023

  8:00 tại Hội trường KS Bình Minh

  Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết CS TGXH và cơ sở dữ liệu đối tượng BTXH (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; Đ/c Dũng - PGĐ; các thành phần theo GM số 14/GM-SLĐTBXH ngày 13/3/2023
  14:30 tại Hội trường UBND thị trấn Nghèn

  Trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Can Lộc

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
 • Thứ 7 Ngày 25/03/2023

 • Chủ nhật Ngày 26/03/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
8:30

Hội thảo Giới thiệu, xác đinh địa bàn và xây dựng kế hoạch hoạt động Dự án Truyền thông PC mua bán người và nô lệ thời hiện đại

Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng TE-PCTNXH Khách sạn Eagle
9:00

Làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Pháp nhân công ích lao động quốc tế (I.P.M) Nhật Bản

Đ/c Dũng - PGĐ Hội trường tầng 3 Sở Ngoại vụ
10:00

Tham gia khảo sát thực tế cùng Đoàn công tác của Tập đoàn FPT tại một số địa điểm

Đ/c Dũng - PGĐ; Phòng GDNN-BĐG
13:45

Dự làm việc với đại diện Tập đoàn FPT và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; các PGĐ; các thành phần theo GM số 17/GM-SLĐTBXH ngày 17/3/2023 Hội trường tầng 3 Sở Lao động - TBXH

Thứ ba

Ngày 21-03-2023