Lịch làm việc SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
   
Home
Từ ngày : 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 • Thứ 2 Ngày 04/12/2023

  7:30 tại Huyện Kỳ Anh

  Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện CTr MTQG giảm nghèo; công tác rà soát, xác định hộ nghèo năm 2023 (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng BTXH
  7:30 tại Nước CHDCND Lào

  Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam – Lào về Lao động và Phúc lợi xã hội lần thứ 8 (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,GĐ
  8:00 tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Các Phó Giám đốc
  8:00 tại Hội trường tầng 3 Sở LĐTBXH

  Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Toàn thể cán bộ đảng viên thuộc các Chi bộ tại cơ quan VPS
  7:30 tại Hội trường tầng 4 Sở LĐTBXH

  Sinh hoạt kiểm điểm Chi bộ Chính sách xã hội năm 2023

  Thành phần: Chi bộ CSXH
 • Thứ 3 Ngày 05/12/2023

  7:30 tại Huyện Kỳ Anh

  Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện CTr MTQG giảm nghèo; công tác rà soát, xác định hộ nghèo năm 2023 (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng BTXH
  7:30 tại Nước CHDCND Lào

  Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam – Lào về Lao động và Phúc lợi xã hội lần thứ 8 (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,GĐ
  8:00 tại Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII

  Thành phần: Các Phó Giám đốc
  8:00 tại Hội trường tầng 3 Sở LĐTBXH

  Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII

  Thành phần: Toàn thể cán bộ đảng viên thuộc các Chi bộ tại cơ quan VPS
  8:00 tại Hội trường tầng 1 Ủy ban nhân dân tỉnh

  Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ
  14:00 tại Hội trường tầng 6, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy

  HN tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 (TẠM HOÃN)

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ
 • Thứ 4 Ngày 06/12/2023

  7:30 tại Huyện Kỳ Anh

  Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện CTr MTQG giảm nghèo; công tác rà soát, xác định hộ nghèo năm 2023 (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng BTXH
  8:00 tại Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh

  Tham dự Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,GĐ
 • Thứ 5 Ngày 07/12/2023

  7:30 tại Huyện Hương Khê

  Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện CTr MTQG giảm nghèo; công tác rà soát, xác định hộ nghèo năm 2023 (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng BTXH
  8:00 tại Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh

  Tham dự Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,GĐ
 • Thứ 6 Ngày 08/12/2023

  7:30 tại Huyện Hương Khê

  Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện CTr MTQG giảm nghèo; công tác rà soát, xác định hộ nghèo năm 2023 (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng BTXH
  8:00 tại Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh

  Tham dự Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,GĐ
 • Thứ 7 Ngày 09/12/2023

  7:30 tại Huyện Hương Khê

  Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện CTr MTQG giảm nghèo; công tác rà soát, xác định hộ nghèo năm 2023 (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng BTXH
 • Chủ nhật Ngày 10/12/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7:30

Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện CTr MTQG giảm nghèo; công tác rà soát, xác định hộ nghèo năm 2023 (CẢ NGÀY)

Đ/c Hoa - PGĐ; Phòng BTXH Huyện Kỳ Anh
7:30

Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam – Lào về Lao động và Phúc lợi xã hội lần thứ 8 (CẢ NGÀY)

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU,GĐ Nước CHDCND Lào
8:00

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII

Các Phó Giám đốc Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
8:00

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII

Toàn thể cán bộ đảng viên thuộc các Chi bộ tại cơ quan VPS Hội trường tầng 3 Sở LĐTBXH
8:00

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Đ/c Dũng - PGĐ Hội trường tầng 1 Ủy ban nhân dân tỉnh
14:00

HN tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 (TẠM HOÃN)

Đ/c Công - PGĐ Hội trường tầng 6, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy

Thứ ba

Ngày 05-12-2023