Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Phòng Bảo trợ xã hội

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Lê Thị Hà Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội 0917715899 lethuha.sld@hatinh.gov.vn
2 Lê Thị Thuý Nhàn Phó trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội 0912487884 lethithuynhan.sld@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội nguyenthigiang.sld@hatinh.gov.vn
4 Lê Đình Hải Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội ledinhhai.sld@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội nguyenthinga.sld@hatinh.gov.vn