Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Thông báo kết luận tiếp công dân
Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 9

Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 9

07-09-2018
Văn bản trả lời các đơn thư, kiến nghị trong tháng 9:
Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 7

Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 7

31-07-2018
Các văn bản trả lời đơn thư, kiến nghị của cá nhân, đơn vị trong tháng 7 năm 2018
Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 8

Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 8

31-07-2018
Văn bản trả lời các đơn thư, kiến nghị tháng 8 năm 2018
Trả lời đơn tố cáo của công dân

Trả lời đơn tố cáo của công dân

10-07-2018
Trả lời đơn tố cáo của Ông Đặng Hồng Quân xóm Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đơn thư ông Bùi Đình Hoàn

Trả lời đơn thư ông Bùi Đình Hoàn

26-06-2018
Trả lời đơn của ông Bùi Đình Hoàn
  0 1
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
 • Thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại...
 • Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021
 • Tuyển dụng viên chức năm 2021
 • V/v hướng dẫn triển khai công tác điều dưỡng NCC với cách mạng năm...
 • Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
 • hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội...
 • Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và...
 • Về việc bổ nhiệm cán bộ
 • khẩn trương hoàn thiện cập nhật dữ liệu, đưa vào khai thác, sử...
 • đôn đốc cập nhật cơ sở dữ liệu về GDNN (lần 2)
 • Về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, phát ngôn, cung...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: