Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Công tác tổ chức cán bộ

Tà liệu ôn thi viên chức

17-11-2020
Ngày 16/11/2020 Hội đồng xét tuyển công chức ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐXT phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH

Phân công phụ trách phòng GDNN

08-10-2020
Căn cứ kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ, Lãnh đạo Sở ngày 15/9/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, Sở LĐTBXH ban hành Quyết định số 8692/QĐ-SLĐTBXH về việc phân công ông Phan Văn Sâm, Phó trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp phụ trách phòng Giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày 02/10/2020

Tuyển dụng viên chức ngành LĐTBXH năm 2020

02-10-2020
Sở LSSTBXH thông báo về tuyển dụng viên chức ngành LĐTBXH như sau

Nâng lương bậc lương đối với công chức

28-09-2020
Ngày 25/9/2020, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 239/QĐ-SNV về việc nâng bậc lương công chức đối với đồng chí Lê Thị Hà - Chánh Văn phòng Sở

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2020

22-09-2020
Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Giám đốc Sở LĐTB - XH đã ban hành Quyết định số 8128/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc năm 2020, cụ thể như sau:

Vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc

10-09-2020
Ngày 24/8/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc

Kê hoạch luân chuyển cán bộ

07-08-2020
Thực hiện Chương trình hành động số 1261-CTr/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và và uy tín,...

Chủ trương bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ nghệ

31-07-2020
Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận được Tờ trình của Văn phòng Sở (Văn bản ngày 17/7/2020 do Chánh Văn phòng ký) và Tờ trình số 156/TTr-TrTCN ngày 31/5/2020 của Trường Trung cấp Kỹ Nghệ về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ nghệ đối với ông Lê Hữu...

triển khai thực hiện Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ

22-07-2020
Thực hiện Công văn số 3887/UBND-NC1 ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về việc giao tham mưu triển khai Hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường TCN Hà Tĩnh

21-07-2020
Thực hiện Công văn số 4826/UBND-NC1 ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ nhiệm cán bộ; sáng ngày 31/7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã họp thống nhất cho phép phối hợp triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề và giao nhiệm vụ như sau:

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – TBXH nhiệm kỳ 2020 – 2025

28-03-2020
Sáng ngày 26/3/2020, đồng chí Nguyễn Trí Lạc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng ủy, UBKT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thu hút nhân tài

15-10-2019
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-NP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Thông báo về các văn bản về công tác cán bộ

08-07-2019
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, trong quý 2 Sở LĐTBXH đã ban hành các văn bản về công...

Cử cán bộ tham dự chương trình học bổng MCG tại Ấn Độ

21-01-2019
Sở Ngoại vụ nhận được Văn bản số 174/BNG-THKT ngày 11/01/2019 của Bộ Ngoại giao về việc cử ứng viên tham gia chương trình học bổng Hợp tác sông Hằng – Mê Công (MCG) năm 2019 do Chính phủ Ấn Độ tài trợ. Học bổng liên quan đến Chương trình đào tạo Đại học và sau Đại học thuộc các lĩnh vưc, trừ các...

Quyết định cử cán bộ học tập bồi dưỡng

04-10-2018
Quyết định cử bà Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc sở tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
  0 1 2
 • Kế hoạch giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022...
 • Công văn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN...
 • Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo thuộc CHương trình mục tiêu...
 • QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 3/2022
 • Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3/2022
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về nguời cao...
 • Công văn đề nghị báo giá
 • Công văn đề nghị báo giá
 • QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
 • Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận vào...
 • Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: