Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 - Từ ngày : 31/10/2023
- Đến ngày : 06/11/20232 Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Từ ngày : 22/09/2023
- Đến ngày : 30/09/2023

3 Dự thảo Quyết định quy định mức chi phí đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 19/09/2023
- Đến ngày : 26/09/2023


4 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tihx - Từ ngày : 08/08/2023
- Đến ngày : 20/08/20235 Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND - Từ ngày : 02/06/2023
- Đến ngày : 08/06/2023

6 Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND - Từ ngày : 02/06/2023
- Đến ngày : 08/06/2023

7 Dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy, tại gia đình, cộng đồng; chế độ đối với người làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; chế độ đối với người làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. - Từ ngày : 05/06/2023
- Đến ngày : 07/06/2023

8 Luật đất đai - Từ ngày : 14/02/2023
- Đến ngày : 20/02/2023


9 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp - Từ ngày : 17/08/2022
- Đến ngày : 30/08/2022

10 Góp ý dự thảo quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Sở LĐTBXH - Từ ngày : 10/01/2022
- Đến ngày : 17/01/2022

  1 2 3 4 5
 • Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, việc...
 • Quy chế Phối hợp điều tra, giải quyết các vụ tai nạn chết người,...
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: