Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Dự thảo Chương trình An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 - Từ ngày : 08/08/2016
- Đến ngày : 28/10/2019

2 Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Từ ngày : 08/08/2016
- Đến ngày : 28/10/2019

3 Dự thảo Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Lần 4) - Từ ngày : 14/11/2016
- Đến ngày : 28/10/2019

4 Dự thảo “Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” - Từ ngày : 14/11/2016
- Đến ngày : 28/10/2019

5 Chương trình giáo dục nghề nghiệp - việc làm giai đoạn 2018 - 2020 - Từ ngày : 26/06/2018
- Đến ngày : 28/10/2019

6 Luật quản lý, sử dụng tài sản công (dự thảo) - Từ ngày : 28/10/2019
- Đến ngày : 28/10/2019

7 Dự thảo Đề án quy hoạch mạng lưới trợ giúp xã hội - Từ ngày : 10/07/2018
- Đến ngày : 28/10/2019

8 Các văn bản dự thảo về đề nghị thông qua Nghị quyết quy hoạch mạng lưới trợ giúp xã hội - Từ ngày : 16/07/2018
- Đến ngày : 28/10/2019

9 GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN NĂM 2018 - Từ ngày : 02/10/2018
- Đến ngày : 28/10/2019

10 Góp ý dự thảo văn bản năm 2019 - Từ ngày : 20/02/2019
- Đến ngày : 28/10/2019

  1 2
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Xuất khẩu lao động Hà Tĩnh
 • Thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại...
 • v tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021
 • V/v hướng dẫn triển khai công tác điều dưỡng NCC với cách mạng năm...
 • Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
 • hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội...
 • Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và...
 • Về việc bổ nhiệm cán bộ
 • khẩn trương hoàn thiện cập nhật dữ liệu, đưa vào khai thác, sử...
 • đôn đốc cập nhật cơ sở dữ liệu về GDNN (lần 2)
 • Về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, phát ngôn, cung...
 • Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Diệu (lần đầu)
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động -...
 • triển khai thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ
 • thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết...
 • Phân công đi dâng hương; thăm và tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân...
 • HƯỚNG DẪN Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công...
 • Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động...
 • TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch Dâng hương, thăm và tặng quà...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: