Từ ngày : 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 • Thứ 2 Ngày 03/05/2021

 • Thứ 3 Ngày 04/05/2021

  07:00 tại Hội trường tầng 4, Sở Lao động - TBXH

  Lễ chào cờ tháng 5/2021

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ, các PGĐ, toàn thể CC, người lao động cơ quan VP Sở
  08:00 tại Hội trường tầng 3

  Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2021

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV,BTĐU,GĐ; các PGĐ; Trưởng, phó các phòng; Thủ trưởng các ĐVTT; CVTH VP
  10:00 tại Hội trường tầng 4, UBND tỉnh

  Bàn và cho ý kiến về xử lý tồn đọng trong quá trình cải tạo, sữa chữa trụ sở Sở Lao động TBXH

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ, đ/ Tình - TP KHTC
 • Thứ 4 Ngày 05/05/2021

  09:00 tại Hội trường số 2, Văn phòng BHXH tỉnh

  Dự lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
 • Thứ 5 Ngày 06/05/2021

  07:00 - 17:30 tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn

  Tổ chức lễ đốn nhận, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2020 - 2021

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; các PGĐ Sở, thành phần theo TB số 175/TB-SLĐTBXH ngày 29/4/2021
  09:00 tại Văn phòng UBND tỉnh (phòng họp xem bảng điện tử)

  Hội nghị công bố QĐ kiểm toán chuyên đề Hỗ trợ chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG XD NTM và giảm nghèo bền vững"

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ, đ/c Tình - TP KHTC
 • Thứ 6 Ngày 07/05/2021

  14:00 tại Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh Hà Tĩnh

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid 19

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
  14:30 tại Hội trường tầng 3, Sở Lao động - TBXH

  Làm việc với đoàn kiểm toán về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ, đ/c Tình - TPKHTC, phòng BTXH
 • Thứ 7 Ngày 08/05/2021

  08:00 tại Hội trường tầng 1, UBND tỉnh

  Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
 • Chủ nhật Ngày 09/05/2021

  14:30 tại Hội trường tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh

  Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Tĩnh

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
14:30

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Tĩnh

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ Hội trường tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh

Chủ nhật

Ngày 09-05-2021