Từ ngày : 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 • Thứ 2 Ngày 05/06/2023

  8:30 tại Hội trường tầng 3 Sở Lao động TBXH

  Họp nghe thống nhất xử lý một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về LĐVL; rà soát; thống nhất một số nội dung tham mưu xây dựng Nghị quyết trình HĐND kỳ họp giữa năm 2023

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; các PGĐ; trưởng phòng và chuyên viên các phòng có liên quan
  14:00 tại Phòng họp tầng 4, Cơ quan ĐUK

  HN Ban chấp hành mở rộng đánh giá hoạt động công đoàn, tổng kết công tác chỉ đạo tố chức ĐH CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028

  Thành phần: Đ/c Sâm - TP GDNNBĐG
  14:00 tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ
  14:30 tại Hội trường tầng 3 Sở Lao động TBXH

  Họp nghe báo cáo, thống nhất xử lý một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Lao động việc làm

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; các PGĐ; trưởng phòng các phòng có liên quan
 • Thứ 3 Ngày 06/06/2023

  7:30 tại Hội trường tầng 4 UBND tỉnh

  Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 5

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
 • Thứ 4 Ngày 07/06/2023

  14:00 tại Hội trường tầng 3, UBND huyện Can Lộc

  HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
 • Thứ 5 Ngày 08/06/2023

 • Thứ 6 Ngày 09/06/2023

 • Thứ 7 Ngày 10/06/2023

 • Chủ nhật Ngày 11/06/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7:30

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 5

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ Hội trường tầng 4 UBND tỉnh

Thứ ba

Ngày 06-06-2023