Từ ngày : 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 • Thứ 2 Ngày 16/05/2022

  07:30 tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh

  Hội ý chuẩn bi các nội dung Hội nghị tập huấn ĐA 06/CP

  Thành phần: Phòng LĐVL; Phòng NCC, Đ/c Sâm-CNTT, Đ/c Nhân-CCHC,TTHC
  07:15 tại Ban tiếp công dân tỉnh

  Tiếp công dân định kỳ

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ; Thanh tra
  13:30 tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo, huyện Hương Sơn

  Lễ đón nhận hài cốt Liệt sĩ

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV,BTĐU,GĐ; Đ/c Dũng - CV Phòng LĐVL
  16:30 tại Huyện Hương Sơn

  Tiếp nhận bàn giao hài cốt Liệt sĩ giữa Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐTBXH và UBND huyện Hương Sơn

  Thành phần: Đ/c Hoa - PGĐ; Đ/c Công - TP NCC; Đ/c Thương - NCC
  13:30 tại Trường Cao đẳng DLTM Nghệ An, TX Cửa Lò, Nghệ An

  Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển GDNN

  Thành phần: Phòng GDNN; Phòng LĐVL
 • Thứ 3 Ngày 17/05/2022

  08:00 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, Hương Sơn

  Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ

  Thành phần: Giám đốc, các PGĐ; TP theo phân công nhiệm vụ
  07:30 tại Hội trường tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh

  Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ
  11:00 tại Khách sạn White Plaza

  Đón tiếp Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Blykhamxay

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV,BTĐU,GĐ; các PGĐ; TP liên quan theo TB131/TB-SLĐTBXH ngày 06/5/2022
 • Thứ 4 Ngày 18/05/2022

  08:00 tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trung tâm CB-TH, Văn phòng UBND tỉnh

  Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV,BTĐU,GĐ
  07:00 tại Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê-Hà Tĩnh, xã Hương Long, huyện Hương Khê

  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ; TP theo QĐ4545
  15:00 tại Phòng họp tầng 4, Văn phòng UBND tỉnh

  Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV,BTĐU,GĐ
  14:00 tại Hội trường tầng 3

  Họp xác định hạng doanh nghiệp

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV,BTĐU,GĐ; LĐ Phòng LĐVL
 • Thứ 5 Ngày 19/05/2022

  14:00 tại Phòng tiếp công dân BHXH tỉnh

  Làm việc, đối thoại với ông Biện Văn Sơn

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ; đại diện Thanh tra, P.LĐVL
 • Thứ 6 Ngày 20/05/2022

 • Thứ 7 Ngày 21/05/2022

 • Chủ nhật Ngày 22/05/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08:00

Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ

Giám đốc, các PGĐ; TP theo phân công nhiệm vụ Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, Hương Sơn
07:30

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đ/c Công - PGĐ Hội trường tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh
11:00

Đón tiếp Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Blykhamxay

Đ/c Lạc - TUV,BTĐU,GĐ; các PGĐ; TP liên quan theo TB131/TB-SLĐTBXH ngày 06/5/2022 Khách sạn White Plaza

Thứ ba

Ngày 17-05-2022