Từ ngày : 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 • Thứ 2 Ngày 06/02/2023

  14:00 tại Hội trường tầng 3 Sở Lao động - TBXH

  Họp triển khai nhiệm vụ năm 2023 và phân công thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đồng chí Nguyễn Thị Nga nghỉ thai sản

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ; phòng BTXH
 • Thứ 3 Ngày 07/02/2023

  7:30 tại Sân vận động huyện Hương Sơn

  Dự Lễ giao nhận quân tại các địa phương năm 2023

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
  7:30 tại Hội trường tầng 3 Sở Lao động - TBXH

  Đánh giá, thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Hương Lâm, Hương Liên, huyện Hương Khê (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ; các thành phần theo QĐ số 14158/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/12/2022
 • Thứ 4 Ngày 08/02/2023

  8:00 tại Phòng họp tầng 4 Trụ sở UBND tỉnh

  Dự HN tổng kết ngành Thanh tra năm 2022

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ; Đ/c Quyền - CTT
  8:45 tại Hội trường tầng 3 Sở Lao động - TBXH

  Hội thảo trực tuyến đánh giá kết quả nghiên cứu quốc gia về việc làm cho lao động di cư về nước

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; Phòng LĐVL
  7:30 tại Hội trường UBND thị xã Kỳ Anh

  Đánh giá, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (CẢ NGÀY)

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ; các thành phần theo QĐ số 14158/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/12/2022
  20:00 tại Trường quay S1 (tầng 1 - nhà sản xuất chương trình" Đài PT-TH

  Tham dự Chương trình Tọa đàm với chủ đề "Lao động Hà Tĩnh - cần cù hay không?"

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ
 • Thứ 5 Ngày 09/02/2023

 • Thứ 6 Ngày 10/02/2023

 • Thứ 7 Ngày 11/02/2023

 • Chủ nhật Ngày 12/02/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
8:00

Dự HN tổng kết ngành Thanh tra năm 2022

Đ/c Công - PGĐ; Đ/c Quyền - CTT Phòng họp tầng 4 Trụ sở UBND tỉnh
8:45

Hội thảo trực tuyến đánh giá kết quả nghiên cứu quốc gia về việc làm cho lao động di cư về nước

Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ; Phòng LĐVL Hội trường tầng 3 Sở Lao động - TBXH
7:30

Đánh giá, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (CẢ NGÀY)

Đ/c Dũng - PGĐ; các thành phần theo QĐ số 14158/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/12/2022 Hội trường UBND thị xã Kỳ Anh
20:00

Tham dự Chương trình Tọa đàm với chủ đề "Lao động Hà Tĩnh - cần cù hay không?"

Đ/c Dũng - PGĐ Trường quay S1 (tầng 1 - nhà sản xuất chương trình" Đài PT-TH

Thứ tư

Ngày 08-02-2023