Từ ngày : 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 • Thứ 2 Ngày 26/09/2022

  7:30 tại Hội trường tầng 1 Trung tâm VH-TT Thành phố

  Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ, Phòng Bảo trợ xã hội
  15:30 tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng họp được thông báo tại Bảng điện tử)

  Họp triển khai đầu tư xây dựng Sàn giao dịch việc làm tại Thành phố Hà Tĩnh

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ, Phòng KHTC
  14:30 tại Hội trường tầng 4, Văn phòng UBND tỉnh

  Triển khai KH số 204/KH-ĐĐBQH ngày 21/7/2022 về việc khảo sát "việc thực hiện PL về công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ
  14:00 tại Hội trường tầng 3 Sở Lao động - TBXH

  Làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Quan hệ lao động và tiền lương về tình hình thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương và quan hệ lao động

  Thành phần: Đ/c Lạc - GĐ, Phòng LĐVL
 • Thứ 3 Ngày 27/09/2022

  07:30 tại Trung tâm Văn hoá huyện Cẩm Xuyên

  Tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo tại huyện Cẩm Xuyên

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ, phòng BTXH
  8:00 tại Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học)

  Họp trực tuyến với các địa phương để lấy ý kiến đối với dự thảo "Báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19"

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ
 • Thứ 4 Ngày 28/09/2022

  7:30 tại Hội trường UBND huyện Kỳ Anh

  HN tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở năm 2022

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ, Phòng Bảo trợ xã hội
 • Thứ 5 Ngày 29/09/2022

  9:30 tại Hội trường 2A Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

  Dự Lễ ra mắt Mô hình "Ứng dụng CNTT vào quản lý HSSV nội trú và đảm bảo ANTT tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh"

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ, Phòng GDNN
  14:00 tại Hội trường NVH phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh

  Dự HN tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư

  Thành phần: Đ/c Lạc - TUV, BTĐU, GĐ
  14:30 tại Trung tâm Dịch vụ VL Hà Tĩnh

  Làm việc tại Trung tâm Dịch vụ VL Hà tĩnh theo GM số 357/GM-ĐGS ngày 23/9/2022 của Đoàn GS của HĐND tỉnh về "công tác đào tạo nghề và giải quyết VL trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022"

  Thành phần: Đ/c Dũng - PGĐ
 • Thứ 6 Ngày 30/09/2022

  7:15 tại Hội trường tầng 1 Văn phòng Tỉnh ủy

  HN tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân vận, công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị

  Thành phần: Đ/c Công - PGĐ
 • Thứ 7 Ngày 01/10/2022

  8:00 tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 Trung tâm TT - Công báo - Tin học, VP UBND tỉnh

  Dự HN trực tuyến Chính phủ với các địa phương

  Thành phần: Đ/c Lạc - GĐ
  14:00 tại Phòng họp trực tuyến tầng 3 Trung tâm TT - Công báo - Tin học, VP UBND tỉnh

  Dự HN trực tuyến Chính phủ với các địa phương

  Thành phần: Đ/c Lạc - GĐ
 • Chủ nhật Ngày 02/10/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30

Tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo tại huyện Cẩm Xuyên

Đ/c Dũng - PGĐ, phòng BTXH Trung tâm Văn hoá huyện Cẩm Xuyên
8:00

Họp trực tuyến với các địa phương để lấy ý kiến đối với dự thảo "Báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19"

Đ/c Công - PGĐ Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học)

Thứ ba

Ngày 27-09-2022