Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Hướng dẫn chính sách

Quy định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 03-11-2023 15:14
88 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 31/10/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định số 42/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2023. Theo đó, Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc quy định danh mục nghề và mức kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn tại các lớp chuyên biệt cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 42/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành.

. . . . .
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu gói quà thắp...
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
 • Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia...
 • Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Phong trào Hà Tĩnh chung...
 • Công khai thực hiện dự toán NSNN quý 1/2023 (toàn ngành)
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023
 • Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng...
 • Kế hoạch giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá đạt chuẩn đô thị văn...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: