Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Góp ý dự thảo quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Sở LĐTBXH - Từ ngày : 10/01/2022
- Đến ngày : 17/01/2022

2 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH, số 07/2017/TT-BLĐTBXH và số 03/2018/TT-BLĐTBXH - Từ ngày : 10/08/2021
- Đến ngày : 30/08/2021

3 dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Từ ngày : 04/08/2021
- Đến ngày : 10/08/2021

4 Góp ý dự thảo Thông tư Quy định về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp - Từ ngày : 12/07/2021
- Đến ngày : 27/07/2021


5 Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới - Từ ngày : 19/07/2021
- Đến ngày : 26/07/2021

6 Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về lĩnh vực GDNN - Từ ngày : 28/06/2021
- Đến ngày : 22/07/2021


7 góp ý dự thảo Nghị định thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Từ ngày : 21/06/2021
- Đến ngày : 30/06/2021


8 Góp ý dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT - Từ ngày : 31/05/2021
- Đến ngày : 10/06/20219 Dự thảo Chương trình An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 - Từ ngày : 08/08/2016
- Đến ngày : 28/10/2019

10 Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Từ ngày : 08/08/2016
- Đến ngày : 28/10/2019

  1 2
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
 • Thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại...
 • Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021
 • Tuyển dụng viên chức năm 2021
 • V/v hướng dẫn triển khai công tác điều dưỡng NCC với cách mạng năm...
 • Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
 • hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội...
 • Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và...
 • Về việc bổ nhiệm cán bộ
 • khẩn trương hoàn thiện cập nhật dữ liệu, đưa vào khai thác, sử...
 • đôn đốc cập nhật cơ sở dữ liệu về GDNN (lần 2)
 • Về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, phát ngôn, cung...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: