Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Luật đất đai - Từ ngày : 14/02/2023
- Đến ngày : 20/02/2023


2 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp - Từ ngày : 17/08/2022
- Đến ngày : 30/08/2022

3 Góp ý dự thảo quyết định quy định chức năng nhiệm vụ Sở LĐTBXH - Từ ngày : 10/01/2022
- Đến ngày : 17/01/2022

4 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH, số 07/2017/TT-BLĐTBXH và số 03/2018/TT-BLĐTBXH - Từ ngày : 10/08/2021
- Đến ngày : 30/08/2021

5 dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Từ ngày : 04/08/2021
- Đến ngày : 10/08/2021

6 Góp ý dự thảo Thông tư Quy định về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp - Từ ngày : 12/07/2021
- Đến ngày : 27/07/2021


7 Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới - Từ ngày : 19/07/2021
- Đến ngày : 26/07/2021

8 Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về lĩnh vực GDNN - Từ ngày : 28/06/2021
- Đến ngày : 22/07/2021


9 góp ý dự thảo Nghị định thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Từ ngày : 21/06/2021
- Đến ngày : 30/06/2021


10 Góp ý dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT - Từ ngày : 31/05/2021
- Đến ngày : 10/06/2021  1 2
 • Kế hoạch giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022...
 • Công văn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN...
 • Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo thuộc CHương trình mục tiêu...
 • QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 3/2022
 • Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3/2022
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về nguời cao...
 • Công văn đề nghị báo giá
 • Công văn đề nghị báo giá
 • QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
 • Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận vào...
 • Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: