Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 121/KH-UBND 16/04/2021 Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 62/KH-BVSTBCPN 19/06/2020 Kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
3 1462/QĐ-UBND 11/05/2020 về việc thay đổi thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh
4 161/KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữvào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử
5 1458/UBND-VX1 13/03/2020 V/v triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020
6 348/KH-UBND 09/10/2019 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
7 171/KH-UBND 18/06/2019 Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử
8 253/KH-BVSTBCPN 04/05/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
9 02/QĐ-BVSTBCPN 25/03/2019 Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2019
10 01/HD-BVSTBCPN 25/03/2019 Hướng dẫn hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2019
11 91/HD-SLĐTBXH 19/03/2019 Hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới 2019
12 Số 153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến đến 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
13 Số 3170 /QĐ-UBND 19/10/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh
14 243/KH-UBND 16/07/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 trên đị bàn
15 2556/LĐTBXH-BĐG 27/06/2018 Về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
16 176/KH-UBND 01/06/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018
17 81/HD-SLDTBXH 28/03/2018 Tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018
18 75/KH-UBND 19/03/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “ Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19 01/KH-UBND 06/01/2017 Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020
20 348 /KH-UBND 31/10/2010 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
  1 2 3 4 5
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với...
 • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng...
 • Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các...
 • tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao...
 • quyet dinh chi dao cua thu tuong
 • báo cáo đối tượng đủ điều kiện được điều dưỡng năm 2022
 • Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử
 • Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp...
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: