Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 121/KH-UBND 16/04/2021 Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 62/KH-BVSTBCPN 19/06/2020 Kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
3 1462/QĐ-UBND 11/05/2020 về việc thay đổi thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh
4 161/KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữvào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử
5 1458/UBND-VX1 13/03/2020 V/v triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020
6 348/KH-UBND 09/10/2019 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
7 171/KH-UBND 18/06/2019 Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử
8 253/KH-BVSTBCPN 04/05/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
9 02/QĐ-BVSTBCPN 25/03/2019 Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2019
10 01/HD-BVSTBCPN 25/03/2019 Hướng dẫn hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2019
11 91/HD-SLĐTBXH 19/03/2019 Hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới 2019
12 Số 153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến đến 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
13 Số 3170 /QĐ-UBND 19/10/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh
14 243/KH-UBND 16/07/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 trên đị bàn
15 2556/LĐTBXH-BĐG 27/06/2018 Về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
16 176/KH-UBND 01/06/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018
17 81/HD-SLDTBXH 28/03/2018 Tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018
18 75/KH-UBND 19/03/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “ Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19 01/KH-UBND 06/01/2017 Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020
20 348 /KH-UBND 31/10/2010 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
  1 2 3 4 5
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về nguời cao...
 • Công văn đề nghị báo giá
 • Công văn đề nghị báo giá
 • Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận vào...
 • Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm...
 • báo cáo kết quả xác minh và trả lời đơn thư kiến nghị của Công dân
 • Quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội...
 • Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách nhà...
 • Quyết định phê duyệt danh sách, phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng...
 • nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương (NSTW) cho ngân sách địa...
 • Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ,...
 • Quyết định phê duyệt danh sách, phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng...
 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
 • quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho...
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với...
 • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng...
 • Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các...
 • tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao...
 • quyet dinh chi dao cua thu tuong
 • báo cáo đối tượng đủ điều kiện được điều dưỡng năm 2022
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: