Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 121/KH-UBND 16/04/2021 Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 62/KH-BVSTBCPN 19/06/2020 Kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
3 1462/QĐ-UBND 11/05/2020 về việc thay đổi thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh
4 161/KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữvào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử
5 1458/UBND-VX1 13/03/2020 V/v triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020
6 348/KH-UBND 09/10/2019 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
7 171/KH-UBND 18/06/2019 Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử
8 253/KH-BVSTBCPN 04/05/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
9 02/QĐ-BVSTBCPN 25/03/2019 Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2019
10 01/HD-BVSTBCPN 25/03/2019 Hướng dẫn hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2019
11 91/HD-SLĐTBXH 19/03/2019 Hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới 2019
12 Số 153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến đến 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
13 Số 3170 /QĐ-UBND 19/10/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh
14 243/KH-UBND 16/07/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 trên đị bàn
15 2556/LĐTBXH-BĐG 27/06/2018 Về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
16 176/KH-UBND 01/06/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018
17 81/HD-SLDTBXH 28/03/2018 Tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018
18 75/KH-UBND 19/03/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “ Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19 01/KH-UBND 06/01/2017 Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020
20 348 /KH-UBND 31/10/2010 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
  1 2 3 4 5
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: