Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Danh sách thư điện tử

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Đinh Hữu Công Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở 0966868856 dinhhuucong.sld@hatinh.gov.vn
2 Võ Thi Linh Nhâm Phó Chánh thanh tra Thanh tra sở 0911099179 vothilinhnham.sld@hatinh.gov.vn
3 Đinh Viết Quyền Chánh Thanh tra Thanh tra sở 0916459789 dinhvietquyen.sld@hatinh.gov.vn
4 Nguyễn Kim Xuyến Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm 0944367888 nguyenkimxuyen.sld@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Thái Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm 0919715859 nguyenxuanthai.sld@hatinh.gov.vn
6 Đặng Công Nam Phó trưởng phòng Phòng Người có công 0919658377 dangcongnam.sld@hatinh.gov.vn
7 Phạm Văn Công Trưởng phòng Phòng Người có công 0914121386 phamvancong.sld@hatinh.gov.vn
8 Trần Phi Long Phó trưởng phòng Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH 0912442462 tranphilong.sld@hatinh.gov.vn
9 Nguyễn Văn Sỹ Trưởng phòng Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH 0913043273 nguyenvansy.sld@hatinh.gov.vn
10 Hà Thị Lựu Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 0912910222 hathiluu.sld@hatinh.gov.vn
11 Phan Văn Sâm Trưởng phòng Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới 0913674569 phanvansam.sld@hatinh.gov.vn
12 Lê Thị Hà Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội 0917715899 lethuha.sld@hatinh.gov.vn
13 Lê Thị Thuý Nhàn Phó trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội 0912487884 lethithuynhan.sld@hatinh.gov.vn
14 Nguyễn Trí Lạc Giám đốc Lãnh đạo Sở 0903201699 nguyentrilac.sld@hatinh.gov.vn
15 Lê Thị Mai Hoa Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở 0912517678 lethimaihoa.sld@hatinh.gov.vn
16 Đặng Văn Dũng Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở 0904656099 dangvandung.sld@hatinh.gov.vn
17 Đào Quang Hưng Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính 0912583763 daoquanghung.sld@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Quốc Anh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 0945061978 nguyenquocanh.sld@hatinh.gov.vn
19 Ngô Thị Tâm Tình Chánh Văn phòng Văn phòng 0942101176 ngotamtinh.sld@hatinh.gov.vn
20 Nguyễn Văn Đức Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 09132293803 nguyenvanduc.sld@hatinh.gov.vn
21 Hoàng Thị Duyên Cán sự Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH hoangthiduyen.sld@hatinh.gov.vn
22 Phạm Thị Nhung Chuyên viên Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH phamthinhung.sld@hatinh.gov.vn
23 Lê Văn Thuần Chuyên viên Phòng Trẻ em - Phòng chống TNXH levanthuan.sld@hatinh.gov.vn
24 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội nguyenthigiang.sld@hatinh.gov.vn
25 Lê Đình Hải Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội ledinhhai.sld@hatinh.gov.vn
26 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội nguyenthinga.sld@hatinh.gov.vn
27 Nguyễn Thị Hải Linh Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới nguyenthihailinh.sld@hatinh.gov.vn
28 Trần Đăng Kiên Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới trandangkien.sld@hatinh.gov.vn
29 Nguyễn Thị Thanh Quý Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới nguyenthithanhquy.sld@hatinh.gov.vn
30 Đinh Thị Thùy Dương Chuyên viên Thanh tra sở dinhthithuyduong.sld@hatinh.gov.vn