Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Danh sách thư điện tử

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Đinh Thị Thùy Dương Chuyên viên Thanh tra sở dinhthithuyduong.sld@hatinh.gov.vn
2 Trần Thị Thục Nga Chuyên viên Phòng Người có công tranthithucnga.sld@hatinh.gov.vn
3 Ngô Thị Tâm Tình Chánh Văn phòng Văn phòng ngotamtinh.sld@hatinh.gov.vn
4 Lê Thị Hà Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - BĐG lethuha.sld@hatinh.gov.vn
5 Đinh Viết Quyền Chánh Thanh tra Thanh tra sở dinhvietquyen.sld@hatinh.gov.vn
6 Nguyễn Kim Xuyến Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm nguyenkimxuyen.sld@hatinh.gov.vn
7 Võ Thi Linh Nhâm Phó Chánh thanh tra Thanh tra sở vothilinhnham.sld@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thanh Quý Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp nguyenthithanhquy.sld@hatinh.gov.vn
9 Lê Thị Ái Hoa Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính lethiaihoa.sld@hatinh.gov.vn
10 Nguyễn Thị Hồng Phương Chuyên viên Phòng Người có công nguyenthihongphuong.sld@hatinh.gov.vn
11 Đào Quang Hưng Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính daoquanghung.sld@hatinh.gov.vn
12 Nguyễn Xuân Thái Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm nguyenxuanthai.sld@hatinh.gov.vn
13 Hà Thị Lựu Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục nghề nghiệp hathiluu.sld@hatinh.gov.vn
14 Lê Văn Thuần Chuyên viên Phòng Phòng chống TNXH levanthuan.sld@hatinh.gov.vn
15 Đặng Văn Dũng Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở dangvandung.sld@hatinh.gov.vn
16 Nguyễn Quốc Anh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng nguyenquocanh.sld@hatinh.gov.vn
17 Lê Thị Mai Hoa Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở lethimaihoa.sld@hatinh.gov.vn
18 Nguyễn Trí Lạc Giám đốc Lãnh đạo Sở nguyentrilac.sld@hatinh.gov.vn
19 Đinh Hữu Công Phó Giám đốc Lãnh đạo Sở dinhhuucong.sld@hatinh.gov.vn
20 Trương Thị Dung Chuyên viên Thanh tra sở truongthidung.sld@hatinh.gov.vn
21 Phạm Thị Nhung Chuyên viên Phòng Phòng chống TNXH phamthinhung.sld@hatinh.gov.vn
22 Lê Đình Sơn Phó Chánh Văn phòng Văn phòng ledinhson.sld@hatinh.gov.vn
23 Ngô Thị Kiều Oanh Chuyên viên Văn phòng ngothikieuoanh.sld@hatinh.gov.vn
24 Đặng Công Nam Phó trưởng phòng Phòng Người có công dangcongnam.sld@hatinh.gov.vn
25 Trần Đăng Kiên Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp trandangkien.sld@hatinh.gov.vn
26 Nguyễn Thị Trà Giang Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính nguyenthitragiang.sld@hatinh.gov.vn
27 Nguyễn Văn Sỹ Trưởng phòng Phòng Phòng chống TNXH nguyenhuuhuong.sld@hatinh.gov.vn
28 Hoàng Thị Duyên Cán sự Phòng Phòng chống TNXH hoangthiduyen.sld@hatinh.gov.vn
29 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Thanh tra sở nguyenthihuyen.sld@hatinh.gov.vn
30 Nguyễn Văn Đức Phó Chánh thanh tra Thanh tra sở nguyenvanduc.sld@hatinh.gov.vn