Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi góp ý xin liên hệ: Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 04 - Trần Phú- TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239.3857744

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha