Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Văn phòng

STT Tên cán bộ Chức vụ Bộ phận Điện thoại Email
1 Nguyễn Quốc Anh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 0945061978 nguyenquocanh.sld@hatinh.gov.vn
2 Ngô Thị Tâm Tình Chánh Văn phòng Văn phòng 0942101176 ngotamtinh.sld@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đức Phó Chánh Văn phòng Văn phòng 09132293803 nguyenvanduc.sld@hatinh.gov.vn
4 Ngô Thị Kiều Oanh Chuyên viên Văn phòng ngothikieuoanh.sld@hatinh.gov.vn
5 Nguyễn Văn Hùng Lái xe Văn phòng nguyenvanhung.sld@hatinh.gov.vn
6 Dương Anh Hà Lái xe Văn phòng duonganhha.sld@hatinh.gov.vn
7 Dương Hữu Đức Lái xe Văn phòng duonghuuduc.sld@hatinh.gov.vn
8 Trần Thị Hiền Thủ quỹ Văn phòng tranthihien.sld@hatinh.gov.vn
9 Đồng Thị Nhân Chuyên viên Văn phòng dongthinhan.sld@hatinh.gov.vn
10 Phan Thị Thắm Chuyên viên Văn phòng phanthitham.sld@hatinh.gov.vn
11 Trần Thị Minh Thơ Cán sự Văn phòng tranthitho.sld@hatinh.gov.vn