Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Minh bạch thông tin

Quy định mới về điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi Bộ LĐTBXH

04-04-2023
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 4/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hà Tĩnh đoàn kết, chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Hà Tĩnh đoàn kết, chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

13-03-2023
Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua.

QĐ công khai dự toán NSNN năm 2023

07-03-2023
Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2023

Đẩy mạnh CCHC, giữ vững thứ hạng đã đạt được trong năm 2022

16-02-2023
Năm 2022, đánh dấu sự bứt phá thành công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong cải cách hành chính (CCHC), chỉ số CCHC xếp thứ 3 toàn tỉnh; 06 nội dung trong CCHC được Hội đồng thẩm định CCHC của tỉnh đánh giá rất cao, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong CCHC. Để tiếp tục kế thừa...
Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2022

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2022

05-01-2023
Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10-11-2022
Ngày 8/11/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1363/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bản quy hoạch tỉnh thứ 2 trên toàn quốc được xây dựng, phê duyệt theo Luật Quy hoạch. Kết quả này là kết...
Danh mục lĩnh vực chuyên ngành và tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

Danh mục lĩnh vực chuyên ngành và tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

06-10-2022
Danh mục lĩnh vực chuyên ngành và tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
Báo cáo sơ kết nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

Báo cáo sơ kết nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

05-10-2022
Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Thông báo nội dung kiểm tra CCHC cơ sở

Thông báo nội dung kiểm tra CCHC cơ sở

29-09-2022
Thông báo nội dung kiểm tra CCHC cơ sở
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC

29-09-2022
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC
Công bố công khai quyết toán thu chi NSNN ngành Lao động - TBXH năm 2021

Công bố công khai quyết toán thu chi NSNN ngành Lao động - TBXH năm 2021

26-09-2022
Ngày 23/9/2022, Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 10648/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách và các nguồn khác năm 2022 của Sở Lao động - TBXH
  0 1 2 3 4 5
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: