Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Thông báo kết luận tiếp công dân
Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 9

Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 9

07-09-2018
Văn bản trả lời các đơn thư, kiến nghị trong tháng 9:
Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 7

Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 7

31-07-2018
Các văn bản trả lời đơn thư, kiến nghị của cá nhân, đơn vị trong tháng 7 năm 2018
Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 8

Trả lời đơn thư, kiến nghị tháng 8

31-07-2018
Văn bản trả lời các đơn thư, kiến nghị tháng 8 năm 2018
Trả lời đơn tố cáo của công dân

Trả lời đơn tố cáo của công dân

10-07-2018
Trả lời đơn tố cáo của Ông Đặng Hồng Quân xóm Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đơn thư ông Bùi Đình Hoàn

Trả lời đơn thư ông Bùi Đình Hoàn

26-06-2018
Trả lời đơn của ông Bùi Đình Hoàn
  0 1
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu gói quà thắp...
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: