Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Chương trình công tác

Chương trình công tác tháng 04/2020

Đăng ngày 09-04-2020 11:37
113 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Các công việc tập trung chỉ đạo - Thực hiện tốt chương trình công tác, các chủ trương, chính sách, nghị quyết trên các lĩnh vực; các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020; - Tăng cường, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 01/4/2020 của Tỉnh ủy; hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; - Triển khai Tháng hành động về an toàn lao động năm 2020; tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sỹ phù hợp tình hình dịch bệnh; - Chuẩn bị báo cáo và công tác tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 làm việc với UBND tỉnh; tổng kết, đánh giá Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020; - Chuẩn bị tốt văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở trình duyệt Đảng bộ Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh; - Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - TBXH nhiệm kỳ 2020 - 2025; hội nghị điển hình tiên tiến của ngành; - Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định;​- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các TTHC,

. . . . .
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với...
 • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng...
 • Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các...
 • tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao...
 • quyet dinh chi dao cua thu tuong
 • báo cáo đối tượng đủ điều kiện được điều dưỡng năm 2022
 • Kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử
 • Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp...
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: