Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Minh bạch thông tin

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2024; phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2024

Đăng ngày 20-05-2024 16:01
68 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tháng 5/2024 (kỳ báo cáo), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh, trọng tâm là: (1) Giải quyết kịp thời, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; (2) Tập trung triển khai Chương trình của UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; (3) Tổ chức trang nghiêm, trọng thể Lễ đón nhận, cầu siêu, an táng 11 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào, mùa khô 2023-2024; (4) Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số gắn với CCHC; (5) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực thi công vụ và các nhiệm vụ thường xuyên khác.

. . . . .
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: