Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện Thông báo số 169/TBVPCP, kế hoạch số 221/KH-UBND

Đăng ngày 26-06-2023 08:14
78 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 2470/UBND-NC1 ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ 4 ngày 19/4/2023 và Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 14/6/2023 về khắc phục tồn tại, hạn chế và duy trì, cải thiện, nâng cao các chỉ số: PAR Index, SIPAS, PAPI trong năm 2023 và khắc phục hạn chế đã được đoàn kiểm tra về CCHC 5 tháng đầu năm; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng Sở, thủ trưởng đơn vị trực thuộc:

Văn phòng Sở
. . . . .
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu gói quà thắp...
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
 • Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia...
 • Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Phong trào Hà Tĩnh chung...
 • Công khai thực hiện dự toán NSNN quý 1/2023 (toàn ngành)
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023
 • Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng...
 • Kế hoạch giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá đạt chuẩn đô thị văn...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: