Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1689/SLĐTBXH -VP 22/07/2020 góp ý Kế hoạch luân chuyển vị trí công tác đối với các chức danh lãnh đạo
2 1676/SLĐTBXH- NCC 21/07/2020 trao tặng quà nhân Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
3 1679/SLĐTBXH-LĐVL 21/07/2020 Vv tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ và chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
4 1658 /SLĐTBXH-VP 20/07/2020 Về việc đề nghị phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020
5 318/HD-SLĐTBXH 17/07/2020 HƯỚNG DẪN Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công với cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
6 1651 /SLĐTBXH-NCC 17/07/2020 gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020
7 310/KH- SLĐTBXH 15/07/2020 KẾ HOẠCH Phân công Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó phòng và cán bộ tham gia tặng quà, dâng hương tại các nghĩa trang, các Khu di tích lịch sử, các đơn vị trong và ngoại tỉnh nhân Kỷ niệm 73 năm ngày TB-LS
8 1632/SLĐTBXH-LĐVL 15/07/2020 Vv báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
9 5727/QĐ-SLĐTBXH 13/07/2020 tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức
10 39 /SLĐTBXH-NCC 13/07/2020 trả lời đơn thư ông Hoàng Văn Diễn
11 1601 /SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG 13/07/2020 triển khai tháng hành động vì NCT năm 2020
12 1595/SLĐTBXH -VP 13/07/2020 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC
13 118 /BC-SLĐTBXH 13/07/2020 Kết quả xử lý nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 1228/UBND-VX1 ngày 05/3/2020
14 1578 /SLĐTBXH-LĐVL 10/07/2020 đề nghị cho phép người nước ngoài là nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào làm việc
15 1544 /SLĐTBXH -VP 07/07/2020 triển khai thực hiện thông báo kết quả giám sát của UBKT Tỉnh ủy
16 1533 /SLĐTBXH -VP 06/07/2020 đề nghị kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Sở
17 1471/SLĐTBXH-LĐVL 29/06/2020 đôn đốc đẩy nhanh việc thẩm định hồ sơ; tổ chức giám sát, chi trả chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
18 1478/SLĐTBXH-LĐVL 29/06/2020 giao xác minh thông tin lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS không về nước
19 4008 /UBND-VX1 23/06/2020 đôn đốc thực hiện Quyết định số 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
20 274/KH-SLĐTBXH 19/06/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019 - 2020
21 273/KH-SLĐTBXH 19/06/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020
22 4836/QĐ-SLĐTBXH 18/06/2020 Phê duyệt đưa ra và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ 2016-2021 và giai đoạn 2021 - 2016 các chức danh thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị trực thuộc
23 4837/QĐ-SLĐTBXH 18/06/2020 Phê duyệt đưa ra và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ 2016-2021 và giai đoạn 2021 - 2016 các chức danh thủ trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở
24 4809/QĐ-SLĐTBXH 17/06/2020 Về việc chuyển đổi ngạch công chức
25 4801/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
26 4803/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
27 4800/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
28 4799/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
29 1299/SLĐTBXH-LĐVL 12/06/2020 hướng dẫn bổ sung quy trình, thành phần hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
30 1278/SLĐTBXH-VP 11/06/2020 Chuẩn bị nội dung làm việc với LĐ Sở
  1 2 3 4 5 6 7
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022...
 • Công văn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN...
 • Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo thuộc CHương trình mục tiêu...
 • QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 3/2022
 • Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3/2022
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về nguời cao...
 • Công văn đề nghị báo giá
 • Công văn đề nghị báo giá
 • QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
 • Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận vào...
 • Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm...
 • báo cáo kết quả xác minh và trả lời đơn thư kiến nghị của Công dân
 • Công văn chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2022
 • QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm Quà thắp...
 • Quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội...
 • Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Ngân sách nhà...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: