Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1478/SLĐTBXH-LĐVL 29/06/2020 giao xác minh thông tin lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS không về nước
2 4008 /UBND-VX1 23/06/2020 đôn đốc thực hiện Quyết định số 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3 274/KH-SLĐTBXH 19/06/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019 - 2020
4 273/KH-SLĐTBXH 19/06/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2020
5 4836/QĐ-SLĐTBXH 18/06/2020 Phê duyệt đưa ra và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ 2016-2021 và giai đoạn 2021 - 2016 các chức danh thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị trực thuộc
6 4837/QĐ-SLĐTBXH 18/06/2020 Phê duyệt đưa ra và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ 2016-2021 và giai đoạn 2021 - 2016 các chức danh thủ trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở
7 4809/QĐ-SLĐTBXH 17/06/2020 Về việc chuyển đổi ngạch công chức
8 4801/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
9 4803/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
10 4800/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
11 4799/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
12 1299/SLĐTBXH-LĐVL 12/06/2020 hướng dẫn bổ sung quy trình, thành phần hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
13 1278/SLĐTBXH-VP 11/06/2020 Chuẩn bị nội dung làm việc với LĐ Sở
14 1279 /SLĐTBXH -VP 11/06/2020 xin ý kiến một số nội dung về công tác tổ chức bộ máy TT CTXH - Quỹ BTTE, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho NKT
15 1240 /SLĐTBXH -VP 09/06/2020 bàn giao công việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH
16 1553/SLĐTBXH- NCC 07/06/2020 Triển khai thực hiện Kế hoạch 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
17 250/TB-SLĐTBXH 05/06/2020 THÔNG BÁO Kết luận đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020
18 1204/SLĐTBXH-NCC 05/06/2020 xác nhận thông tin liệt sĩ
19 1100/SLĐTBXH-LĐVL 28/05/2020 thông bao kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2020 Chương trình EPS
20 984 /SLĐTBXH-LĐVL 15/05/2020 rà soát danh sách lao động đã nộp tiền đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS nhưng không xuất cảnh từ năm 2006 đến năm 2018
21 3412/QĐ-SLĐTBXH 14/05/2020 Nâng lương thương xuyên
22 3413/QĐ-SLĐTBXH 14/05/2020 NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
23 921/SLĐTBXH-CNTT 06/05/2020 Triển khai phần mềm trợ giúp người dân bị ảnh hưởng do dịch covid-19
24 857 /SLĐTBXH-LĐVL 28/04/2020 đề nghị gửi danh sách và biểu tổng hợp đối tượng đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hưởng chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
25 821/SLĐTBXH-LĐVL 21/04/2020 báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và một số kiến nghị đề xuất
26 791 /SLĐTBXH-VP 16/04/2020 triển khai thực hiện Công điện số 2192 của Tỉnh ủy
27 4802/QĐ-SLĐTBXH 16/04/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
28 742/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG 10/04/2020 thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng tại cộng động cho đối tượng bảo trợ xã hội
29 26/SLĐTBXH-NCC 09/04/2020 trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mai, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ
30 25/SLĐTBXH-NCC 08/04/2020 phối hợp trả lời đơn công dân
  2 3 4 5 6 7 8
 • Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, việc...
 • Quy chế Phối hợp điều tra, giải quyết các vụ tai nạn chết người,...
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: