Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4836/QĐ-SLĐTBXH 18/06/2020 Phê duyệt đưa ra và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ 2016-2021 và giai đoạn 2021 - 2016 các chức danh thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị trực thuộc
2 4837/QĐ-SLĐTBXH 18/06/2020 Phê duyệt đưa ra và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ 2016-2021 và giai đoạn 2021 - 2016 các chức danh thủ trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở
3 4809/QĐ-SLĐTBXH 17/06/2020 Về việc chuyển đổi ngạch công chức
4 4801/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
5 4803/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
6 4800/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
7 4799/QĐ-SLĐTBXH 16/06/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
8 1299/SLĐTBXH-LĐVL 12/06/2020 hướng dẫn bổ sung quy trình, thành phần hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
9 1278/SLĐTBXH-VP 11/06/2020 Chuẩn bị nội dung làm việc với LĐ Sở
10 1279 /SLĐTBXH -VP 11/06/2020 xin ý kiến một số nội dung về công tác tổ chức bộ máy TT CTXH - Quỹ BTTE, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho NKT
11 1240 /SLĐTBXH -VP 09/06/2020 bàn giao công việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH
12 1553/SLĐTBXH- NCC 07/06/2020 Triển khai thực hiện Kế hoạch 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
13 250/TB-SLĐTBXH 05/06/2020 THÔNG BÁO Kết luận đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020
14 1204/SLĐTBXH-NCC 05/06/2020 xác nhận thông tin liệt sĩ
15 1100/SLĐTBXH-LĐVL 28/05/2020 thông bao kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2020 Chương trình EPS
16 984 /SLĐTBXH-LĐVL 15/05/2020 rà soát danh sách lao động đã nộp tiền đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS nhưng không xuất cảnh từ năm 2006 đến năm 2018
17 3412/QĐ-SLĐTBXH 14/05/2020 Nâng lương thương xuyên
18 3413/QĐ-SLĐTBXH 14/05/2020 NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
19 921/SLĐTBXH-CNTT 06/05/2020 Triển khai phần mềm trợ giúp người dân bị ảnh hưởng do dịch covid-19
20 857 /SLĐTBXH-LĐVL 28/04/2020 đề nghị gửi danh sách và biểu tổng hợp đối tượng đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hưởng chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21 821/SLĐTBXH-LĐVL 21/04/2020 báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và một số kiến nghị đề xuất
22 791 /SLĐTBXH-VP 16/04/2020 triển khai thực hiện Công điện số 2192 của Tỉnh ủy
23 4802/QĐ-SLĐTBXH 16/04/2020 Về nâng lương thường xuyên đối với công chức
24 742/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG 10/04/2020 thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng tại cộng động cho đối tượng bảo trợ xã hội
25 26/SLĐTBXH-NCC 09/04/2020 trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mai, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ
26 25/SLĐTBXH-NCC 08/04/2020 phối hợp trả lời đơn công dân
27 681/SLĐTBXH-VP 01/04/2020 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19
28 126/KH-SLĐTBXH 31/03/2020 KẾ HOẠCH Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
29 633 /SLĐTBXH-LĐVL 30/03/2020 triển khai thực hiện một số chính sách về lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
30 625 /SLĐTBXH-VP 27/03/2020 chỉ đạo các nội dung phòng chống dịch Covid – 19
  2 3 4 5 6 7 8
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu gói quà thắp...
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: