Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Chỉ đạo điều hành

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

24-02-2023
Thực hiện Văn bản số 1567-CV/TU ngày 16/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau

Về việc điều chỉnh phân công tạm thời Lãnh đạo phụ trách Lĩnh vực Người có công

21-02-2023
Về việc điều chỉnh phân công tạm thời Lãnh đạo phụ trách Lĩnh vực Người có công theo Quyết định số 2930/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/4/2021

Lấy ý kiến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

14-02-2023
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH ngày 14/02/2023 về việc Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):
Kết luận giao ban công tác tháng 10-2022

Kết luận giao ban công tác tháng 10-2022

05-10-2022
Kết luận giao ban công tác tháng 10-2022
Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 10/2022

Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 10/2022

05-10-2022
Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 10/2022
Chương trình công tác tháng 10 năm 2022 Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chương trình công tác tháng 10 năm 2022 Sở Lao động Thương binh và Xã hội

04-10-2022
Chương trình công tác tháng 10 năm 2022 Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Chương trình công tác tháng 9.2022-Sở LĐTBXH

Chương trình công tác tháng 9.2022-Sở LĐTBXH

05-09-2022
Chương trình công tác tháng 9.2022-Sở LĐTBXH

Thông báo thi tuyển công chức năm 2022

01-06-2022
Thông báo thi tuyển công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TỐ CÁO Đối với các ông Nguyễn Trường Sơn, Lê Quang Hậu, Đinh Văn Lý cùng trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

02-05-2022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn tố cáo của công dân có nội dung: Các ông Nguyễn Trường Sơn, Lê Quang Hậu, Đinh Văn Lý hưởng chế độ thương binh không đúng quy định.
  0 1 2 3 4
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
 • Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia...
 • Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Phong trào Hà Tĩnh chung...
 • Công khai thực hiện dự toán NSNN quý 1/2023 (toàn ngành)
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023
 • Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng...
 • Kế hoạch giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá đạt chuẩn đô thị văn...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022...
 • Công văn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN...
 • Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo thuộc CHương trình mục tiêu...
 • QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 3/2022
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: