Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND

Đăng ngày 02-06-2023 00:00
36 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-HĐND ngày 25/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII; Chương trình số 21/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Văn bản số 2694/UBND-TH1 ngày 31/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng hồ sơ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

. . . . .
Cùng chuyên mục
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu gói quà thắp...
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
 • Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia...
 • Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Phong trào Hà Tĩnh chung...
 • Công khai thực hiện dự toán NSNN quý 1/2023 (toàn ngành)
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023
 • Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng...
 • Kế hoạch giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá đạt chuẩn đô thị văn...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: