Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Trang chủ Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND

Đăng ngày 02-06-2023 00:00
34 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-HĐND ngày 25/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII; Chương trình số 21/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Văn bản số 2694/UBND-TH1 ngày 31/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng hồ sơ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với 02 nội dung cụ thể như sau: (1) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 về mức hỗ trợ, cụ thể thay thế cụm từ “… theo mức giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng..” thành “… theo mức chi phí đào tạo hoặc mức giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng..”; (2) Về bổ sung hồ sơ và trình tự thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND: Một số chính sách quy định tại Điều 4, 5, 6 của Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND còn thiếu phần quy định về hồ sơ và quy trình thực hiện. Để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh theo quy định đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị cho ý kiến góp ý, hồ sơ xin ý kiến góp ý gồm: 1. Báo cáo đánh giá tác động chính sách khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và giải trình việc dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND (kèm theo 03 biểu mẫu). 2. Dự thảo Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 3. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

. . . . .
Cùng chuyên mục
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • QĐ phê duyệt kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu gói quà thắp...
 • Công văn đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp 76 năm...
 • Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia...
 • Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Phong trào Hà Tĩnh chung...
 • Công khai thực hiện dự toán NSNN quý 1/2023 (toàn ngành)
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023
 • Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng...
 • Kế hoạch giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc...
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá đạt chuẩn đô thị văn...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: