Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Minh bạch thông tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo báo giá quà thắp hương liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

11-06-2024
Ngày 11/6/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 1482/SLĐTBXH-KHTC-NCC về việc đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2024; phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2024

20-05-2024
Tháng 5/2024 (kỳ báo cáo), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh, trọng tâm là: (1) Giải quyết kịp thời, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực lao động, người...

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

04-05-2024
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024; Căn cứ Chương trình công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Chính thức có Nghị định quy định về lựa chọn nhà đầu tư với dự án phải tổ chức đấu thầu

04-03-2024
Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02-2024; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3-2024

20-02-2024
Thực hiện Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về...
  0 1 2 3 4
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: