Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Minh bạch thông tin

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10-11-2022
Ngày 8/11/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1363/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bản quy hoạch tỉnh thứ 2 trên toàn quốc được xây dựng, phê duyệt theo Luật Quy hoạch. Kết quả này là kết...
Danh mục lĩnh vực chuyên ngành và tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

Danh mục lĩnh vực chuyên ngành và tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

06-10-2022
Danh mục lĩnh vực chuyên ngành và tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
Báo cáo sơ kết nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

Báo cáo sơ kết nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022

05-10-2022
Sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Thông báo nội dung kiểm tra CCHC cơ sở

Thông báo nội dung kiểm tra CCHC cơ sở

29-09-2022
Thông báo nội dung kiểm tra CCHC cơ sở
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC

29-09-2022
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra CCHC
Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Bé

Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Bé

15-09-2022
Trả lời đơn ông Nguyễn Văn Bé
Công văn 48 trả lời bà Đặng Thị Sử

Công văn 48 trả lời bà Đặng Thị Sử

15-09-2022
Công văn 48 trả lời bà Đặng Thị Sử
Công văn 42 hướng dẫn ông Lê Đình Hạp

Công văn 42 hướng dẫn ông Lê Đình Hạp

15-09-2022
Công văn 42 hướng dẫn ông Lê Đình Hạp
Tuyển dụng viên chức Sở LĐTBXH năm 2022

Tuyển dụng viên chức Sở LĐTBXH năm 2022

24-08-2022
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 213/TTr-SLĐTBXH ngày 21/7/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 và đề xuất của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1466/SNV-CCVC ngày 10/8/2022; ý kiến thống nhất của Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 09/8/2022

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nhà nước trên môi trường mạng

04-07-2022
Theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng.

Kế hoạch tổ chức các hoat động ký niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

20-06-2022
Thực hiện Kế hoạch số 1766/KH-LĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bô Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn bản số 987-CV/TU ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy, Ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -...
  0 1 2 3 4
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022...
 • Công văn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN...
 • Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo thuộc CHương trình mục tiêu...
 • QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 3/2022
 • Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3/2022
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về nguời cao...
 • Công văn đề nghị báo giá
 • Công văn đề nghị báo giá
 • QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
 • Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận vào...
 • Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm...
 • báo cáo kết quả xác minh và trả lời đơn thư kiến nghị của Công dân
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: