Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đến 2025, 100% người dân có thể dùng CCCD thay thẻ BHYT khi khám chữa bệnh

15-01-2024
Ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030.
Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết 30/6/2024

Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết 30/6/2024

12-01-2024
Ngày 29/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung giảm thuế GTGT đến hết 30/6/2024.
Kéo dài thời gian thực hiện giải ngân số vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Kéo dài thời gian thực hiện giải ngân số vốn ngân sách nhà nước năm 2022

11-01-2024
Ngày 29/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 108/2023/QH15 giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân...
Khung học phí giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2023 – 2024

Khung học phí giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2023 – 2024

04-01-2024
Ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,...
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

02-01-2024
Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 225/NQ-CP kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình...

Các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 01/01/2024

01-01-2024
Ngày 15/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

01-12-2023
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; quy định mới về mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe qua mạng; nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí… là một số chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2023.

Xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập

16-11-2023
Ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

07-11-2023
Ngày 03/11/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 82/2023/TT-BQP quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích

03-11-2023
Ngày 26/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2023.

Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19

30-10-2023
Ngày 28/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 174/NQ-CP bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

27-10-2023
Bộ Lao động – Thương bình và xã hội vừa banh hành Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội

27-10-2023
Ngày 17/10/2023, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

13-10-2023
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về...

Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội

06-10-2023
Ngày 04/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Bỏ nội dung sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện TTHC thuộc quản lý của Bộ LĐTB&XH

06-10-2023
Ngày 29/8/2023, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ.
Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

05-10-2023
9 tháng đầu năm 2023, Hà Tĩnh tập trung giải quyết việc làm cho 19.083 lao động, trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 10.103 người, xuất khẩu lao động 8.980 người, đạt 84,8% so với kế hoạch năm 2023, trong đó, xuất khẩu lao động 8.980 lao động, đạt 120,2% so với kế hoạch năm 2023.

Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

03-10-2023
Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

02-10-2023
Ngày 29/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hướng dẫn xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp

01-10-2023
Nội dung đề cập tại Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/10/2023.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2023

01-10-2023
Thông tư 13/2023/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 15/10/2023) hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Từ ngày 15/10/2023, tăng lương giáo viên dạy nghề

29-09-2023
Ngày 28/8/2023, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
Từ 25/10/2023 áp dụng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan hành chính

Từ 25/10/2023 áp dụng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan hành chính

27-09-2023
Ngày 11/9/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2023/TT-VPCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính.
  0 1 2 3 4
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: