Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Điều kiện xác định người bị phơi nhiễm, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

26-09-2023
Ngày 22/9/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2023/QĐ-TTg quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Một số thay đổi trong thủ tục xác định nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài

21-09-2023
Ngày 18/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

20-09-2023
Theo quy định tại Điều 7 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, như sau:

7 trường hợp xem xét miễn nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước

19-09-2023
Ngày 14/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó, Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 53...

Sửa đổi, bổ sung điều kiện bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên

18-09-2023
Ngày 14/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

14-09-2023
Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ...
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

14-09-2023
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Hướng dẫn xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

07-09-2023
Ngày 28/08/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

07-09-2023
Nhiều quy định về chế độ, chính sách, tiền lương... sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2023.

Cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ từ ngày 15/8/2023

22-08-2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Quyết định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

22-08-2023
Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Hỗ trợ người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài và xây dựng mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

22-08-2023
Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2023/TT-BTC qui định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Mời tham gia Cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố Hà Tĩnh năm 2023

17-08-2023
Ngày 14/8/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh có công văn số 2028-CV/UBND-VHTT về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi: “Tìm hiểu cải cách hành...
Một số điểm mới của Luật Giao dịch điện tử năm 2023

Một số điểm mới của Luật Giao dịch điện tử năm 2023

11-08-2023
Luật Giao dịch điện tử đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 gồm 7 chương, 54 điều có một số điểm mới so với luật hiện hành. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 kế thừa có sửa đổi, bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Giao dịch điện tử năm 2005.

Thủ tướng ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2023

10-08-2023
Ngày 06/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 933/QĐ-TTg về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tăng mạnh mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng từ 01/7/2023

10-08-2023
Ngày 21/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định tăng mạnh mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng từ 01/7/2023.

Mục tiêu Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10-08-2023
Ngày 31/07/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ 01/10/2023, Bộ Nội vụ bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

09-08-2023
Ngày 08/8/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự...

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

08-08-2023
Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026

02-08-2023
Ngày 17/7/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026.

Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

02-08-2023
Ngày 21/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở

02-08-2023
Ngày 17/7/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ...

Quy định mới về thủ tục bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

02-08-2023
Ngày 13/7/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, trong đó quy định về thủ tục bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8

31-07-2023
Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8 như: Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; người dân được đăng ký xe ở nơi tạm trú; không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã; tăng lệ phí sát hạch lái xe...
  0 1 2 3 4 5
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: