Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2804/SLĐTBXH-BTXH 23/09/2022 Công văn đề nghị báo giá
2 2805/SLĐTBXH-BTXH 23/09/2022 Công văn đề nghị báo giá
3 2272/SLĐTBXH-BTXH 23/08/2022 báo cáo kết quả xác minh và trả lời đơn thư kiến nghị của Công dân
4 2752/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và thân nhân người có công năm 2022
5 2567 /QĐ-SLĐTBXH 14/03/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 301/SLĐTBXH-LĐVL 24/02/2022 tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, HTX, CSSXKD
  1 2 3 4 5
 • Về việc xếp lại hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi...
 • KH kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm...
 • V/v thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương...
 • V/v triênr khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
 • CV đề nghị báo giá in thiếp chúc thọ cho công dân tròn 90 tuổi năm...
 • Thông tư Quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống...
 • V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
 • V/v báo cáo danh sách công dân tròn 100 tuổi năm 2024, trình Chủ...
 • Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ...
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm...
 • Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03...
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn
 • Về việc đề nghị báo giá In ấn Phiếu rà soát HN, HCN
 • Vv đề nghị báo giá viết đăng bài tuyên truyền công tác giảm nghèo
 • KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông...
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • NQ 106 sửa đổi bổ sung 1 số điều NQ 72
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: