Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2804/SLĐTBXH-BTXH 23/09/2022 Công văn đề nghị báo giá
2 2805/SLĐTBXH-BTXH 23/09/2022 Công văn đề nghị báo giá
3 2272/SLĐTBXH-BTXH 23/08/2022 báo cáo kết quả xác minh và trả lời đơn thư kiến nghị của Công dân
4 2752/QĐ-SLĐTBXH 16/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và thân nhân người có công năm 2022
5 2567 /QĐ-SLĐTBXH 14/03/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 301/SLĐTBXH-LĐVL 24/02/2022 tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp, HTX, CSSXKD
  1 2 3 4 5
 • CV đề nghị báo giá in Thiếp mừng thọ người cao tuổi năm 2023
 • CV đề nghị báo giá Khung treo thiếp mừng thọ
 • Đề nghị báo giá quà thắp hương liệt sĩ nhân dịp Tết cổ truyền 2023
 • QĐ giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với các đơn vị trực...
 • Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Thanh tra...
 • Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số...
 • quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền...
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022...
 • Công văn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN...
 • Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo thuộc CHương trình mục tiêu...
 • QĐ công khai dự toán thu chi NSNN quý 3/2022
 • Công khai thực hiện dự toán thu chi quý 3/2022
 • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về nguời cao...
 • Công văn đề nghị báo giá
 • Công văn đề nghị báo giá
 • QĐ công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
 • Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được tiếp nhận vào...
 • Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm...
 • báo cáo kết quả xác minh và trả lời đơn thư kiến nghị của Công dân
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: