Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030

05-11-2021
Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình phù hợp.

Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

20-08-2021
Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, mở ra giai đoạn mới của công cuộc cải cách nền hành chính nước nhà.

Quy định mới về yêu cầu trình độ đối với công chức, viên chức hành chính từ ngày 01/8/2021

04-08-2021
Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn, xếp lương công chức chuyên ngành hành chính, trong đó, có nhiều quy định mới về yêu cầu trình độ đối với công chức, viên chức hành chính từ ngày 01/8/2021

Một số điểm mới của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

29-07-2021
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 10 thông qua vào ngày 13/11/2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

29-07-2021
Ngày 16/7/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Quyết định này quy định quy trình rà...
Nhiều chính sách, văn bản mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2021

Nhiều chính sách, văn bản mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2021

30-06-2021
Từ ngày 1/7/2021, nhiều chính sách, văn bản mới có liên quan đến đời sống dân sinh như chính sách ưu đãi với người có công; chính sách về bảo hiểm y tế; thu hồi, không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú… sẽ bắt đầu có hiệu lực.
Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

23-06-2021
Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của “người yếu thế” trong xã hội (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật...) sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên...

THỰC HIỆN TỐT TUYÊN TRUYỀN, TẠO NỀN TẢNG CHO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021.

29-01-2021
Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; muốn thực hiện tốt công tác CCHC, trước hết công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức phải được đặt lên hàng đầu.

Tổng hợp 14 điểm mới của Nghị định 115/2020 về viên chức

24-11-2020
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ ngày 29/9/2020 gồm nhiều quy định mới liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Văn phòng tổng hợp 14 điểm mới tại Nghị định này, đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiên cứu thực hiện.
  0 1 2
 • Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn...
 • Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp...
 • Phân công lãnh đạo SỞ chỉ đạo địa phương thực hiện Nghị quyết 68
 • triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung...
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách...
 • đề xuất hỗ trợ gạo, học nghề và giải quyết việc làm cho người dân...
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO Đối với ông Bùi Văn Dũng, trú...
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình...
 • Thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại...
 • Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021
 • Tuyển dụng viên chức năm 2021
 • V/v hướng dẫn triển khai công tác điều dưỡng NCC với cách mạng năm...
 • Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
 • hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội...
 • Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và...
 • Về việc bổ nhiệm cán bộ
 • khẩn trương hoàn thiện cập nhật dữ liệu, đưa vào khai thác, sử...
 • đôn đốc cập nhật cơ sở dữ liệu về GDNN (lần 2)
 • Về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, phát ngôn, cung...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: