Cổng thông tin điện tử

Sở Lao động thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà TĩnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 5485/UBND-TH1 17/08/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP
2 2156/QĐ-UBND 13/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật Hà Tĩnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 2157/QĐ-UBND 13/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 271 /KH-UBND 09/07/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện đề án Phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
5 2128/QĐ-UBND 08/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 231 /KH-UBND 26/06/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế trong tình hình mới
7 1784/ QĐ-UBND 14/06/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho 02 nghề trọng điểm của Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh
8 3168 /UBND-VX1 20/05/2020 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
9 1343/QĐ-UBND 28/04/2020 Quyết định cấp ứng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19
10 2669 /UBND-VX1 27/04/2020 triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
11 153 /UBND-VX1 27/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
12 2431 /UBND-VX1 16/04/2020 tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13 125/TB-UBND 08/04/2020 về thời gian làm việc mùa hè, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5
14 1652/UBND-NC1 20/03/2020 tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid - 19
15 1463/ UBND-VX1 15/03/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn mới
16 72 /KH-UBND 13/03/2020 KẾ HOẠCH Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025
17 49 /KH-UBND 03/03/2020 Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
18 35 /KH-UBND 20/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác CCHC nhà nước năm 2020
19 20/CTr-UBND 20/01/2020 CHƯƠNG TRÌNH Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
20 8544 /UBND-VX1 24/12/2019 đề nghị cho ý kiến vào Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường trung cấp, trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21 4136/QĐ-UBND 23/12/2019 Tiếp nhận công chức không qua thi
22 3877/ QĐ-UBND 02/12/2019 Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc
23 3694 /QĐ-UBND 14/11/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành
24 3356/ QĐ-UBND 11/10/2019 V/v Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
25 3310/ QĐ-UBND 07/10/2019 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
26 54/UBND-QĐ 24/09/2019 ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về cải cách hành chính
27 53/2019/QĐ-UBND 24/09/2019 Sửa đổi Điểm b, Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
28 52/UBND-QĐ 24/09/2019 ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
29 49/ 2019/QĐ-UBND 17/09/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
30 4376 /UBND-VX1 03/07/2019 triển khai Quyết định số 736/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  1 2 3 4 5
 • KẾ HOẠCH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
 • Xuất khẩu lao động Hà Tĩnh
 • Thay đổi danh mục, địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại...
 • v tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021
 • V/v hướng dẫn triển khai công tác điều dưỡng NCC với cách mạng năm...
 • Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
 • hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội...
 • Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng đối với người có công và...
 • Về việc bổ nhiệm cán bộ
 • khẩn trương hoàn thiện cập nhật dữ liệu, đưa vào khai thác, sử...
 • đôn đốc cập nhật cơ sở dữ liệu về GDNN (lần 2)
 • Về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, phát ngôn, cung...
 • Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Diệu (lần đầu)
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động -...
 • triển khai thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ
 • thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết...
 • Phân công đi dâng hương; thăm và tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân...
 • HƯỚNG DẪN Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công...
 • Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động...
 • TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch Dâng hương, thăm và tặng quà...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: